Otevřete s námi okénko vzpomínek a podívejte se, co se dělo ve školní družině po tu nelehkou dobu, kdy jsme se nemohli společně sejít...

V OBDOBÍ LEDEN AŽ ČERVEN 2021

Pro 1. a 2. ročník i 3. až 5. ročník
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
Nový Dodatek č. 6

S ohledem na omezení provozu školní družiny v období října a listopadu 2020 upravil ředitel školy výši úplaty.

- Úplata za říjen se sníží na 50 Kč pro všechny žáky prvního stupně.

- Úplata za listopad se sníží na 25 Kč pro první a druhý ročník. Třetí až pátý ročník nebudou platit nic.

- Vzniklé přeplatky se převedou na období od ledna až června 2021.

 

Pozdrav ze školní družiny posílají také starší žáci čtvrťáci a páťáci.
První měsíc školního roku je za námi a my už toho během září tolik stihli!

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení