Ačkoli středeční ráno zdaleka nevypadalo příliš nakloněno dlouhým procházkám a obdivování zvířat, musíme říci, že se nám náš jednodenní výlet do ZOO náramně vydařil.

První den byl provázený kapkami deště a trojitým vstupem do budovy školy. Poslední vstoupivší, žáky prvňáky se svým rodičovským doprovodem, jsme přivítali v slavnostním duchu v tělocvičně školy. Ostatní žáci se vítali ve svých třídách.

 

Třeťáci ve škole napsali dopis pro třeťáky doma.
Všechny spolužáky zdravíme ze školních lavic.

Opět se hlásí malí badatelé třeťáci se svými pokusy tentokrát z alchymistické dílny - učebny chemie. 

Třeťáci v hodinách prvouky dělají pokusy, pozorují různé látky, váží, měří zkrátka bádají neživou přírodu.

Prvňáci slavnostně dostali svá první vysvědčení.
Jak se u toho tvářili?

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení