První stupeň ve Stanici mladých přírodovědců

Celý týden od 22. 4. do 26. 4. jsme se věnovali Dni Země a různým ekoaktivitám.
Žáci z prvního stupně postupně navštívili Stanici mladých přírodovědců. Každá třída se seznámila s plazy, savci, ptáky, kteří obývají přírodovědnou stanici. Odvážní si pohladili hada, všichni obdivovali bílou fretku krmící se lososovou pastou, nebo si hladili měkké kožíšky králíků. Dikobrazi, přilákáni pamlsky, vylezli ze svého úkrytu, opici makak jsme sledovali z uctivé vzdálenosti. Velké pozornosti se dostalo i malým holátkům z líhně.
Cestu do Stanice některé třídy absolvovaly městskou dopravou, jiné si cestu zpět zpestřily sladkostmi v cukrárně nebo pobytem na dětském hřišti v parku.
Každý den si pro jednu třídu připravily ekohodinu s různými aktivitami a soutěžemi šikovné žákyně druhého stupně.

4. TŘÍDA

3. TŘÍDA

2. TŘÍDA

5. TŘÍDA

EKOHODINA

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení