Letošní školní rok jsme v týmu SRPŠ začali aktivně, proběhly výlety do hor, strašidlácké odpoledne ve škole, vánoční jarmark, děti se podívaly za zábavou do ostravského centra Hornik.

V neděli 8.3. se žáci, rodiče a členové SRPŠ vypravili na zimní výšlap do Beskyd. Přes původní divoké počasí se nám den opět vydařil, dočkali jsme se i sluníčka a užili si veselou cestu vlakem i vycházku na Skalku. 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení