Ve středu 27.4. rodiče svěřili celkem 42 dětí členům SRPŠ, aby se společně vydali do Muzea hornictví na Landeku.

Děti byly natěšené a užívaly si už společnou jízdu autobusem. Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny a vyrazili na velký prohlídkový okruh. 

Nejprve jsme fárali do dolu, kde je k vidění expozice hornictví.  Z jízdy výtahem do podzemí měli někteří velký strach, ukápla i slzička, ale nakonec to všichni, i za pomocí společného zpěvu, zvládli. Prohlídka trvala hodinu, dozvěděli jsme se zajímavosti z historie hornictví, seznámili se s obřími stroji, které se používaly při těžbě, a viděli a slyšeli jsme je v akci. Děti pozorně poslouchaly a počítaly za slíbenou odměnu horníky, kteří celou prohlídku doplňují. 

Následovala přestávka, během které děti téměř vykoupily obchůdek se suvenýry J

Druhou hodinu jsme měli v plánu Expozici báňského záchranářství. Ta upoutala spíše starší děti. Shlédli jsme krátký dokument o Báňské záchranné službě a prohlídli si vybavení, které naši záchranáři, jedni z nejlepších ve světě, používají při práci. 

V obou částech prohlídky nás doprovázeli sympatičtí průvodci, odborníci na slovo vzatí, kteří dokázali zaujmout malé i velké. 

Na konec jsme se ještě prošli na krátkou chvíli areálem, zavítali do pravěké vesničky a pak už jsme mířili zpět k autobusu. 

Všechny děti jsme vrátili v pořádku rodičům, unavené, spokojené, obohacené o nové zážitky a vědomosti. Jaká panovala nálada, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

 

Těšíme se na další akci. Tým SRPŠ

 

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení