První schůze SRPŠ ve školním roce 2018/2019 je za námi….

Aneb co se povedlo loni a co letos chystáme?

aneb výlet za zábavou se SRPŠ.
Ve sváteční den, úterý 8. května se celkem 56 dětí a rodičů naší školy vypravilo pod taktovkou SRPŠ do HEIPARKU v Tošovicích.

Dne 12. 10. 2017 proběhla první schůzka SRPŠ pro letošní rok. Na co se můžeme společně těšit?

Vážení čtenáři našich webových stránek,

i v letošním školním roce SRPŠ pracovalo velice aktivně a ve spolupráci s pedagogy zorganizovalo oslavy Dne dětí. Díky příspěvkům vás rodičů do pokladny SRPŠ byly finančně zajišťovány a podpořeny akce:

Další články...

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení