Směrnice stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ od 1.9.2021 do 31.8.2022

Dodatek č. 2 ke směrnici stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 03-21
Dodatek č. 3 ke směrnici stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ 04-21

V naší MŠ je ŠVP obohacen o prvky, které čerpáme z Programu" Začít spolu".
Vedeme děti ,aby se v budoucnu samy od sebe učily, budujeme základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka.

6:00 – 10.00

tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové aktivity, esteticko-výchovné činnosti,

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení