Děti z II. oddělení ŠD se chystají se svými maminkami oslavit jejich významný den.
Pro tuto příležitost jim vyrobily přáníčka - kytičky.

Žáci ze školní družiny rádi cvičí, sportují a soutěží. V letošním školním roce se scházejí každý čtvrtek odpoledne v tělocvičně ZŠ a v případě příznivého počasí také na školním hřišti pod vedením p. vychovatelky Alice Litzkové.

Sláva, sláva, sláva - vyhráli jsme 1. místo v kolektivní práci ve výtvarné soutěži "Nakresli rally".

Milý pane Andersene, 
černá noc se na nás žene
a my všichni víme,
že v družině dnes přespíme.

Děti ze ŠD jsou moc šikovné, tvořivé a výtvarně zručné. Velmi se těší na maškarní karneval, a proto už začaly na přelomu února a března s vlastní výrobou masek.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení