Svíčky Naděje, Mír a Přátelství z adventního věnce již dohořívají a družinkové děti vám představují společný zajímavě strávený adventní čas a radost z blížícího se Štědrého dne.

Přidány fotografie od Ježíška.

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

V pátek 14. 6. 2019 probíhal ve školní družince již 3. ročník hudební a pěvecké soutěže pro naše žáky – „KARAOKE SHOW“. 

V pátek 17.5.2019 byl pro žáky II. oddělení naší družinky připraven Projektový den „Bylinky kolem nás“, který pro nás připravila paní vychovatelka Litzková a paní Mgr. Dibalová, která pracuje řadu let jako lékárnice. 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení