Projektový den III. oddělení školní družiny

 

Dne 27.2.2023 jsme si zpříjemnili odpoledne ve III. oddělení školní družiny projektovým dnem „Česko v kostce“.
Jak již z názvu vyplývá, veškeré aktivity a úkoly byly zaměřeny na všeobecné znalosti a zajímavosti o České republice. Řešili jsme různé úlohy, určovali a doplňovali místa na slepé mapce i mapě ČR, skládali rozstříhanou mapu, vybarvili státní symboly, vyluštili křížovku, hádali a výtvarně zpracovali významné osobnosti podle nápovědy a pokud jsme potřebovali, dohledali jsme údaje na internetu.
Určitě jsme si odpoledne hezky užili a dověděli se řadu nových informací a zajímavostí o naší zemi zábavnou formou. Na konci našeho setkání jsme si prohlédli pohlednice a mapy zajímavých míst ČR, cestovatelské deníky, zazpívali hymnu a nechyběla ani sladká odměna. 

za III. oddělení ŠD Bc. Alice Litzková, vychovatelka

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.(5. a 6. strana)

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení