Pozdrav ze školní družiny posílají také starší žáci čtvrťáci a páťáci.
První měsíc školního roku je za námi a my už toho během září tolik stihli!

Milí rodiče a žáci,
nově jsme pro Vás vytvořili v dálkovém studiu odkaz do školní družiny. V jednotlivých odkazech naleznete nápady pro vyplnění času s dětmi. Nápady budou doplňovány v týdenních cyklech.

Ahoj všichni!
Jsem drak a jmenuji se Milouš. Zhotovily mě děti z keramického kroužku a I. oddělení ŠD s paní vychovatelkou Mikulenkovou.

V pátek 7. 2. 2020 jsme v II. odd. ŠD zakončili Projektovým dnem, který byl věnován problematice a záslužné činnosti Integrovaného záchranného systému v ČR a jeho záchranným složkám. 

Dne 6. února 2020 v l. oddělení ŠD proběhl projektový den s Legem. My jsme ho nazvali "Legohrátky se zvířaty". Na tento den jsme se hodně těšili a pečlivě připravovali. 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení