Bledé a rudé tváře svorně pospolu ve školní družině.
Jízda koňmo prérií, hledání sladkého pokladu, ne na Stříbrném jezeře, nýbrž v I. oddělení ŠD. Indiánské písně u ohnivého býka zapěli společně šerifové a indiáni.

V naší školní družince děti rády zpívají, učí se nové písničky za doprovodu kláves, poslouchají hudbu, tančí - jsou muzikální. Přimělo nás to k uspořádání pěvecké soutěže KARAOKE, kde děti mohly ukázat, co umějí.

Hra O Ježíškovi v podání dětí ze školní družiny měla úspěch na vernisáži. Byla zařazena do programu na fryštátském náměstí 9. prosince v odpoledních hodinách.

Výlet spolku SRPŠ a školní družiny do Hobby parku v Bohumíně se uskutečnil ve sváteční den 28. září.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení