Moderní vybavení a stoprocentní aprobovanost učitelů považujeme za automatickou věc, ale…

…v čem jsme jedineční?

Jsme menší škola a máme k sobě blíž. Společně s asistenty pedagoga nám vychází jeden pedagogický pracovník na 10 žáků, což skutečně umožňuje individuální přístup. Navíc nabízíme konzultační službu pro rodiče (pomoc s aplikacemi, které používáme, půjčování tabletů, pomoc při administrativních úkolech, školení pro rodiče apod.).

 

…co je našim cílem?

Chceme, aby se u nás žáci cítili bezpečně a v pohodě. Vyslechneme všechny a vždy. Rodiče vítáni! Tento pojem není u nás jen fráze. Do řešení problému jsou kromě učitelů a žáků zapojení také rodiče.

 

…jak učíme?

Posilujeme anglický jazyk. Zavedli jsme předmět anglického jazyka již v 1. a 2. ročníku.  Specialitou je u nás metoda CLIL ve výuce řady předmětů od prvního do devátého ročníku. Metoda CLIL zjednodušeně řečeno znamená, že angličtina se okrajově dostává i do ostatních předmětů proto, aby si žáci osvojili některá slovní spojení i v jiných podmínkách než je samotný předmět anglického jazyka. Hodnocení jednotlivých předmětů není touto metodou ovlivněno. To znamená, že žáci nejsou v jednotlivých předmětech hodnoceni, zda anglické pojmy znají či ne. K výuce používáme také moderní jazykovou laboratoř Robotel.

Posilujeme informatiku v rámci samostatného předmětu nebo začleněním do ostatních předmětů. Využíváme dvě počítačové učebny a dvě mobilní tabletové učebny.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Porozumět textu je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou by žáci měli mít. Ve výuce českého jazyka vyčleňujeme speciální hodiny, kterým říkáme čtenářské dílny. Cílem je to, aby žáci textu rozuměli, dovedli se v něm orientovat a rozlišili to nejdůležitější. 

Využíváme systém projektového vyučování. Moderní škola se neobejde bez projektového vyučování. Je to výuka, ve které se prolínají témata, předměty, žáci a způsoby práce.

Dlouhodobě se věnujeme ekologické výchově

Razíme heslo “pohyb pro všechny”. Máme ucelený program školní i mimoškolní pohybové průpravy našich žáků počínaje prvním ročníkem. Tento program je určen pro děti jakéhokoli založení, aby získaly pozitivní vztah k pohybu. Učitelé tělesné výchovy působí i na prvním stupni. 

 

…co děláme navíc?

Doučujeme žáky ohrožené školním neúspěchem.

Nabízíme řadu kroužků: anglický jazyk, německý jazyk, polský jazyk, informatika, ekologický kroužek, gymnastika, sportovní hry, házená, šachy, keramika, zpěv.

 

…přijďte nás navštívit (kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 596 311 294)

Přihlášení