Oslavy Halloweenu byly na naší škole zakončeny halloweenskou „přespávačkou“ ve škole dne 3. 11. Pro žáky 8. a 9. třídy byl nachystán tematický program, který začal mumifikací těl a dalšími skupinovými hrami. Posléze se žáci vydali potmě po vyznačené stezce a jejich úkolem bylo zapsat se na listinu přeživších. Večer byl zakončen halloweenským týmovým kvízem a diskotékou. Lepší spánek si žáci zajistili hororovým filmem, před kterým se pořádně posilnili objednanou pizzou.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení