Úřad práce a  Střední zdravotnická škola

logoUP

Po loňském i předloňském nuceném přerušení dlouhodobé tradice se naši deváťáci opět vydali na Úřad práce Karviná, kde se seznámili s možnostmi dalšího studia a s nabídkami trhu práce. Zjistili, co je pro volbu jejich následného směřování důležité a čemu je třeba se naopak vyhnout. Zhlédli rovněž krátké filmy, které pojednávaly o jimi vybraných řemeslech. Společně jsme se tedy podívali na umění cukrářů a kuchařů, zručnost elektrikářů, obratnost kosmetiček a odvahu hasičů.

Dne 1.11. k nám také zavítala návštěva ze Střední zdravotnické školy Karviná. Zaujalo nás bohaté vybavení školy, z něhož nám zdejší studentky předvedly např. přístroje pro měření tlaku nebo na kontrolu dezinfekce rukou. Ovšem největší senzaci sklidil “oblek” pro simulaci stáří. Dva z deváťáků si ho vyzkoušeli a rázem zestárli o desítky let. Ukázky se nám velmi líbily.

Těšíme se na návštěvy z dalších karvinských SŠ, které zcela jistě usnadní deváťákům výběr jejich povolání.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení