Změny v přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia

K letošním změnám

V souvislosti s nepředvídatelným vývojem letošní epidemie koronaviru a v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy organizačně upraveno.

 

Hlavní změny v organizaci přijímaček ve středních školách

  • Ve školním roce 2020/2021 nebude u dotčených 4letých maturitních oborů povinnou součástí přijímacího řízení konání jednotné přijímací zkoušky.
  • Jednotná přijímací zkouška může být nahrazena školní zkouškou.
  • Školní zkoušku lze organizovat distanční formou.
  • Vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu na střední škole. Mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.
  • Období pro konání talentových zkoušek bylo významně prodlouženo.
  • Přijímací zkoušky se nemusejí konat v případě, kdy škola obdrží počet přihlášek ke studiu do konkrétního oboru, který nepřevýší plánovaný počet přijímaných. Následně může ředitel školy rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě jiných kritérií. Tuto možnost si škola musí vyhradit v kritériích pro přijetí, která budou dostupná na webu školy do 31. ledna. Rozhodnutí o nekonání přijímaček škola zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení