Míč létaje ze strany na stranu,
vybil nám naši obranu,
my bili se o míč, jak ducha lvi,
snad příště jej dobudeme.

My přijdem blíž
a slávu si odneseme.

Tak nějak se rvali ze všech sil, co stačili, čtvrťáci a páťáci ve smíšeném družstvu na turnaji ve vybíjené 28. listopadu.  Házeli, přihrávali, chytali, vybíjeli, leč v boji urputném nedobyli kýženého vítězství. Nevadí, je to hra a naši udatní sportovci nás statečně reprezentovali. Děkujeme také sportovní koučce Markétě Kašparové za povzbuzování hráčů.

 

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení