Městská soutěž

V tradiční městské soutěži reprezentovalo naši školu ve třech kategoriích 15 žáků. Na stupně vítězů jsme tentokrát nedosáhli, když nejlepším umístěním bylo 5. místo mladších žáků. Přesto jsme zaznamenali několik skvělých individuálních výkonů našich atletů:

Starší žáci

         

Kriket

         

Fic

60 m

1. místo

     

Výška

         

Fic

150 cm

       

1000 m

         

Bevz

3:34 min

       
           

Mladší žáci

   

Mladší žákyně

   

60 m

   

60 m

   

Poddaný

8,5 s

 

Karolová

9,0 s

3. místo

Tlolka

8,8 s

       

800 m

         

Tlolka

2:47 min

       

Výška

     Výška    

Procházka

130 cm

   Karolová  135 cm  

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení