Hlasování o kalendář roku

Již je spuštěno hlasování o kalendář roku na webových stránkách www.kalendarroku.cz v záložce Hlasování veřejnosti bude probíhat do 14.4.2017.

Podpořte tedy prosím svým hlasem náš školní nástěnný kalendář. Z jednoho počítače lze hlasovat každou hodinu.

Děkuji, Čechovská

Milí čtenáři našich webových stránek,

opět se vám hlásí čtvrťáci s paní učitelkou Čechovskou, protože bychom se rádi pochlubili našimi pracemi, které vznikaly v průběhu posledních výtvarných výchov a pracovních činností.

Vážení a milí čtenáři našich webových stránek,
v letošním školním roce máme ve světě kalendářů pro vás dárek navíc! Žáci naší školní družiny pod vedením p. vychovatelky Václavy Mikulenkové vytvořili krásný nástěnný kalendář, >>>

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2016

7. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia

Čtu, čteš, čteme

Dobrý den, milí čtenáři webových stránek,

podzim zaplavil 4. třídu! Už je to tak! Napadalo nám zde listí – papírové i to pravé a my jsme tvořili a tvořili.

Dobrý den, milí čtenáři webových stránek,

ve 4. ročníku se právě učíme pracovat se suchým pastelem, zjišťujeme, co všechno umí, jak se jím dá barvy překreslovat, míchat a stínovat.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení