Požadované sešity na školní rok 2022/2023

 

2. ročník    ks   3. ročník   ks   4. ročník   ks   5. ročník   ks
            typ sešitu 520 2   typ sešitu 520 2
                  523 8     524 6
                  524 8     544 6
                  644 2     644 1
 zajistí třídní učitel    zajistí třídní učitel     lenoch 1     lenoch 1
                          420 1
            výkresy A4 20   výkresy A4 30
                  A3 30     A3 30
                             
6. ročník ks 7. ročník ks 8. ročník ks 9. ročník ks
typ sešitu 440 1   typ sešitu 440 1   typ sešitu 440 2   typ sešitu 440 2
  520 5     520 5     520 6     520 5
  524 7     524 9     524 9     524 9
  540 3     540 2     540 2     540 1
  544 2     544 2     544 2     544 2
  560 2     545 2     560 3     560 3
          560 2     445 1     445 2
                             
výkresy A4 10   výkresy A4 10   výkresy A4 10   výkresy A4 10
  A3 15     A3 15     A3 15     A3 15

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení