Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná
příspěvková organizace
Slovenská 2936/61
733 01 Karviná-Hranice

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

Školní preventivní strategie 2016–2020

Minimální preventivní program 2019–2020

Program prevence proti šikaně 2016–2020

Přihlášení