Celý květen finišují přípravy na poslední květnový den - Den E.
Výrobky se dotvářely, vystavily, žáci se rozdělili do družstev a poznávali se, kostýmy na módní přehlídku se stříhají, lepí, došívají.
Jak vše probíhalo? A kde? Podívejte se!

Jak jistě všichni víte, naše ekoškola je v třídění odpadů velice aktivní a z vytěžených finančních prostředků sponzoruje chov žirafy Orionky a studium Priscilly. Po celý podzim měli žáci možnost přinášet do školy starý papír.

Opět máme před sebou nový ekorok.
Ekotým se poprvé sejde v tomto školním roce a začíná hned s novou ekonáplní. 
Bubliny, Kopretiny, Watíci, Odpaďáčci, noví i ti stálí, přijďte 11. října ve 14:15.

Úterní odpoledne 29. listopadu patřilo tvořivému týmu našeho ekotýmu.
Jarmareční den se blíží a ekotým také přispěl svou rukodělnou prací na vánoční jarmarkové tržiště.

Schůzka ekotýmu 8. listopadu proběhla v úzkém takřka ekorodinném kruhu ve sborovně školy.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení