16. září byl Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. 

22. září bude Mezinárodní den bez aut.

Jak jsme podpořili naši planetu v pondělní den?

Co je to ozón, před čím nás chrání, kde se vyskytuje a co pro nás znamená oslabená ozónová vrstva jsme se dozvěděli z nástěnky na hlavní chodbě. Pro připomenutí Mezinárodního dne ochrany ozónové vrstvy jsme všichni, nebo téměř všichni, přišli do školy v modrém a na nádvoří vytvořili modrý kruh.

 

Vykolíkovaný prostor pro stavbu modré buňky.

 První modrásci se vyrojili.

 Přicházejí stavební jednotky z druhého stupně.

Základ modré buňky je vytvořen.

Silné proudění dalších v modrém.

Modrá buňka je vytvořena a uzavřena.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení