Celý květen finišují přípravy na poslední květnový den - Den E.
Výrobky se dotvářely, vystavily, žáci se rozdělili do družstev a poznávali se, kostýmy na módní přehlídku se stříhají, lepí, došívají.
Jak vše probíhalo? A kde? Podívejte se!

Ekovýrobky se vymýšlely a vytvářely ve třídách i v domácnostech snad celé druhé pololetí. Kdo vyrobil a donesl do školy, našel své dílko vystavené na hlavní chodbě. Třídní práce i samostatná díla byla ohodnocena hlasovacími lístky všech žáků a odborné poroty. Na vyhlášení oceněných výrobků si ovšem musíme počkat na poslední květnový den.
Také jednotlivá družstva se seznámila se svými členy. V jedné hodině se v tělocvičně sešla celá škola a nastalo rozdělování. Každý už dopředu věděl, jaké číslo má jeho družstvo. Členové družstev si vymysleli název a poznávací znamení. Paní učitelka Hudečková vše pečlivě zaznačila na tabuli.
Kdo neví, na hlavní chodbě se z tabule dozví.

Přípravy na Ekoden obrazem

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení