Opět máme před sebou nový ekorok.
Ekotým se poprvé sejde v tomto školním roce a začíná hned s novou ekonáplní. 
Bubliny, Kopretiny, Watíci, Odpaďáčci, noví i ti stálí, přijďte 11. října ve 14:15.

 Vedoucí ekotýmu paní učitelka Marcela Wnuková se těší na známé ekotýmačky i nové tváře.

Dnes přidáváme pár fotografií z poslední červnové ekotýmové akce - tradičního výletu do ZOO pro nejlepší sběrače a ekotýmáky. Téma návštěvy ZOO - Sloni. Také minulý školní rok jsme předávali sponzorský dar pro žirafu Orionku.

Je opět vyhlášena sběrová akce "Starý papír" jejíž výtěžek je určen pro adopci na dálku i na blízko (žirafa Orionka v ZOO a africká spolužačka Priscilla).

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení