Co bude hodnotit zvláštní skupina ekotýmu od prosince do konce školního roku?
Čtěte!

Od prosince do konce školního roku bude skupina ekotýmu Prostředí školy provádět hodnocení úklidu tříd pod vedením paní učitelky L. Hajdukové.

Kritéria posouzení:

1) úklid pod lavicemi, na parapetech i na zemi (také pod skříněmi)

3) smazaná tabule o přestávkách, popř. na konci vyučování

4) dobře zastavená voda

5) třídění odpadu v odpadkových koších

6) šetrné svícení

Bodovací stupnice:

0 bodů - absolutní nesplnění požadovaného kritéria, není vidět snaha 

5 bodů - kritérium je splněno pouze částečně

10 bodů - ve třídě jsou nalezeny maximálně malé nedostatky

Výsledky hodnocení:

- dílčí vyhodnocení tříd každý měsíc (vyhlašováno školním rozhlasem)

- závěrečné vyhodnocení na konci školního roku (červen 2019)

- výherní třída s největším počtem získaných bodů získává drobné odměny

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení