Nové složení ekotýmu. Nová koordinátorka paní učitelka Hajduková myslí pozitivně.
Tvořme pozitivní třídní ekokodexy.

Složení ekotýmu nově: 3 skupiny - každý člen ve skupině má nějakou roli. Přivede ekoherce naše režisérka-koordinátorka k obhájení titulu Ekoškola? Bude premiéra úspěšná? Věříme, že ano, máme přece šikovné ekočleny.

Na první schůzce 17. 10. jsme si vytvořili 3 skupiny: 

1. Prostředí školní družiny (Habreková, Klikarová, Barteková, Paličková)

2. Prostředí školy (Gregorová, Wojtysiaková, Brudná, Golisová, Kubincová, Schober)

3. Voda (Smolka, Hanusek, Řídký, Kuláková, Šlezarová, Pawlusová)

Každý člen skupiny dostal přidělenu roli: informátor, ilustrátor, zapisovač, kontrolor zápisu, sběrač informací,...

 

PRVNÍ ČTENÁ ZKOUŠKA:

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení