V pátek 14. 6. 2019 probíhal ve školní družince již 3. ročník hudební a pěvecké soutěže pro naše žáky – „KARAOKE SHOW“. 

V letošním roce bylo přihlášeno 9 soutěžících a mnozí si dali obzvláště záležet také na kostýmech, líčení i výstižné choreografii. Všichni zpěváci podali skvělé výkony, a proto si každý z naší soutěže odnesl aspoň malou pozornost. 
Vítězem soutěže se stal žák 2. třídy Tomáš Tlolka, který nás všechny povzbuzoval písní skupiny MIRAI „Když nemůžeš, tak přidej víc“.  Na 2. místě se umístila loňská vítězka Vanesa Hobzová  s písní „Kdyby se v komnatách“. 3. místo obsadila Eva Tlolková, žákyně 4. třídy, která nám zazpívala píseň E. Farné „Boky jako skříň“. 

Všichni soutěžící i účinkující si zaslouží velkou pochvalu a velké poděkování patří taktéž odborné porotě, našemu DJ, publiku z řad dětí a rodičů, kteří vytvořili příjemnou atmosféru našeho zábavného odpoledne.

Alice Litzková, pořadatelka soutěže

 PĚVECKÁ FOTOGALERIE

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení