Děti ze školní družiny se konečně dočkaly vzácné návštěvy - Agamy vousaté.

Beseda s chovateli a jejich zvířátky byla naplánovaná již od loňského září, ale důležitou roli kromě jiného, sehrálo také počasí.  
Rodiče jedné dívky, která navštěvuje ŠD, nám po předchozím dojednání přišli představit hned čtyři agamy. Povídali o Austrálii, zemi jejich původu, také o způsobu života, projevech jejich chování, rozmnožování. Také dětem donesli názornou ukázku potravy, kterou tvoří například švábi, sarančata... Děti se mohly na cokoli k danému tématu zeptat, postupně ve skupinkách v tichosti a klidu agamy pohladit, pochovat a také se s nimi vyfotografovat. 


Těšíme se na další návštěvu!

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení