Vnímají dívky a chlapci tytéž věci odlišně nebo stejně? Kdo to má jednodušší?
A PROČ? Jak a čím nás ovlivňuje rodina, škola, prostředí, výchova?

 

V listopadu a prosinci se žáci III. odd. ŠD (4.5. a 6. tř.) účastnili projektového dne zaměřeného na téma:
Genderová rovnost v každodenním životě

V rámci tohoto projektu si dívky i chlapci mohli zmapovat, zda a jak se z hlediska pohlaví odlišují ve svých názorech, postojích a představách o typických povoláních, vlastnostech, schopnostech, činnostech (např. při rozdělení úklidu a chodu domácnosti, při vaření, při péči o děti, trávení volného času apod.). Také se zamysleli nad tím, jaké povolání by je naplňovalo, jaké by měly být pro jeho výkon předpoklady a zda je při sdílení názorů, postojů a výběru povolání ovlivňuje rodina, škola, kamarádi, výchova…

Po rozdělení do skupin jsme začali plněním úloh z pracovních listů, a to podle svého uvážení - přiřazováním aktivit, činností, vlastností, schopností a povolání k postavě muže nebo ženy. Dále jsme podle předem vypracovaného „stromu rodiny“, představili sourozence, rodiče, prarodiče, jejich povolání, koníčky…
Vyzkoušeli jsme si, jak dokážeme přemýšlet o ostatních lidech podle vzhledu, oblečení, doplňků a zda je správné hodnotit člověka podle prvního dojmu. Také jsme si povídali o slušnosti, ohleduplnosti, vztazích a vzájemném chování mezi muži a ženami.
Prostřednictvím scének jsme si některé situace dokonce předvedli a také se při nich zasmáli.

Na závěr jsme si společně připravili česnekovou pomazánku a pochutnávali si na ní i s celozrnným pečivem a čajem. V naší mini kuchyňce to svědčilo jak hochům, tak dívkám.

Co bylo smyslem a cílem našeho projektu?
Zapojili jsme se do řešení úloh, diskutovali jsme, vyměňovali si názory, argumentovali a zábavnou formou získali nové poznatky o sobě, o našich rodinách. Každého z nás nějak obohatil a pomohl uvědomit si, jak nezastupitelnou roli v našem životě má rodina a také škola.

Za III. odd. ŠD

Bc. Alice Litzková, vychovatelka

GENDEROVÁ FOTOGALERIE

 SCÉNKY - VZÁJEMNÉ CHOVÁNÍ

HODNÁ DCERA

 

VYTÍRÁNÍ KOUPELNY

VÝPLATA

HODNÁ DCERA

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení