... výtvarné, poučné i naučné, zábavné, děkovné a sladké činnosti školní družiny.

 

Máme novou výzdobu ve škole.
Ani v tomto školním roce, p. vych. Mikulenková, nezapomněla na výzdobu ZŠ. Ve vestibulu školy nám přibyly dvě nové nástěnky s keramickými výrobky.

Konečně nás začaly první sluneční paprsky hřát, tudíž býváme s dětmi z 1. a 2. odd. ŠD každý pěkný den venku. Daří se nám navazovat i na učivo prvouky 1. a 2. třídy, kdy se děti názorně učí poznávat a pojmenovávat první jarní květiny.

Ne vždy se na nás sluníčko jen usmívá. V deštivých a chladných dnech se děti z 1. odd. ŠD bavily výrobou a opakováním učiva prvních jarních rostlin - zvítězil Tulipán.
Děti z 2. odd. vyrobily názornou pomůcku hodin do matematiky, se kterou mohou pracovat ve škole v rámci nového učiva poznávání času.

V měsíci květnu slavily svátek naše maminky. My jsme maminkám, na důkaz lásky a poděkování, vytvořily přáníčka.

 

Zaujala nás celorepubliková akce Malované kamínky. A my jsme chtěli potěšit konkrétní hledače kamínků. Mysleli jsme na naše děti z MŠ Zvoneček. P. vych. Mikulenková s dětmi z 2. odd. ŠD pro ně malovali kamínky, které poté naši špunti v MŠ hledali v rámci programu oslav Dne dětí.

Ani ve ŠD jsme na naše děti z 1. a 2. odd. nezapomněli a oslavu svátku Dne dětí si užili naplno. Hrály se různé kolektivní hry, soutěže, za které děti dostávaly odměny. Avšak největší radost dětem udělala procházka na zmrzlinu a ledovou tříšť.

Tímto příspěvkem se pro tento školní rok 2020/2021 s Vámi loučíme.
Všem přejeme krásné prázdniny plné pohody, sluníčka a radostných dnů.
V září na viděnou v ŠD.

Za školní družinu
p. vych. Mikulenková
p. vych. Jablonovská

 


 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení