V OBDOBÍ LEDEN AŽ ČERVEN 2021

Pro 1. a 2. ročník i 3. až 5. ročník
Dodatek č. 3
Dodatek č. 4
Dodatek č. 5
Nový Dodatek č. 6

Pro 1. a 2. ročník

S ohledem na omezení provozu školní družiny v období října a listopadu 2020 se žákům prvního a druhého ročníku převádí na období ledna až června 2021 částka 125 Kč. Do 15. ledna 2021 je tedy nutno zaplatit 475 Kč. 

Pro 3. až 5. ročník

S ohledem na skutečnost, že není jasné, kdy dojde k umožnění provozu školní družiny pro žáky třetího až pátého ročníku, určí ředitel školy termín výběru a výši úplaty, až bude oznámeno rozhodné datum, od kdy budou moci žáci opět navštěvovat školní družinu.

Výše úplaty bude stanovena na období od rozhodného data do konce školního roku. Pokud by v tomto období došlo k opětovnému přerušení provozu školní družiny, rozhodne ředitel školy o úpravě výše úplaty dle daných podmínek.

Stále platí, že z období října a listopadu 2020 se žákům třetího, čtvrtého a pátého ročníku převádí na období února až června 2021 částka 150 Kč. Žákům, kteří mají zaplaceno již od září 2020 na celý školní rok 2020/2021, bude přeplatek vrácen v červnu 2021.

S pozdravem ředitel školy Mgr. Michael Klos.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení