S ohledem na omezení provozu školní družiny v období října a listopadu 2020 upravil ředitel školy výši úplaty.

- Úplata za říjen se sníží na 50 Kč pro všechny žáky prvního stupně.

- Úplata za listopad se sníží na 25 Kč pro první a druhý ročník. Třetí až pátý ročník nebudou platit nic.

- Vzniklé přeplatky se převedou na období od ledna až června 2021.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení