Pozdrav ze školní družiny posílají také starší žáci čtvrťáci a páťáci.
První měsíc školního roku je za námi a my už toho během září tolik stihli!

 

V tomto školním roce působí naše III. oddělení ŠD v nových prostorách naší školy. Máme dvě hezké učebny v budově školy: jednu pro výtvarné tvoření a druhou - hernu, kde zpíváme (ještě před vyhlášením zákazu zpěvu), tančíme, cvičíme, soutěžíme, stavíme, věnujeme se logickým deskovým hrám a kde si prostě jen tak hrajeme a také relaxujeme.

Pokud nám to počasí umožňuje, trávíme čas pohybovými aktivitami venku, poznáváme stromy, rostliny a také sbíráme přírodniny k dalšímu tvoření. Zatím jsme zvládli různé koláže třeba z jeřabin, levandule, malovali podzimní ovoce, zvířátka ze šišek, obtiskovali listy stromů, jehličí, vyráběli věnečky a srdíčka z proutí…

Svými výtvory jsme si vyzdobili učebny, určili si svá pravidla a s příchozím podzimem se těšíme na další barevné tvoření.

Za III. oddělení ŠD p. vychovatelka A. Litzková

PODZIMNÍ FOTOGALERIE DRUŽINOVÁ

 

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení