18. 4. 2024 na Masarykově náměstí v Karviné 

 

Připomněli jsme si na ekostanovištích správné třídění odpadu, zasoutěžili si, zajezdili si ve šlapacích autíčkách, vybarvovali kamínky a u stánků si zakoupili sladkosti či suvenýry. S radostí jsme si užili připravených atrakcí jako byla skluzavka a skákací hrad.

V rámci tohoto dne je každoročně pořádána výtvarná soutěž dětí, které vyrábějí z recyklovatelných materiálů výrobky podle zadaného tématu. Letošní zadání bylo na téma Svět pohádek a superhrdinů.
Naše školní družina se do soutěže zapojila a žáci z 3. a 4. třídy se s Otesánkem umístili na krásném 3. místě.

S pozdravem p. vychovatelky

FOTOGALERIE  - DEN ZEMĚ

OTESÁNEK - 3. MÍSTO

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení