2. a 3. třída v ostravské ZOO

 

Druháci a třeťáci společně vyrazili 12. června do Ostravy na návštěvu ZOO. Měli přichystán program o opicích a prohlídku zvířat. Bohužel počasí bylo neúprosné a téměř celou dobu pršelo. Žáci vybavení pláštěnkami a deštníky si přes rozmary počasí svůj výlet za zvířaty užili a dozvěděli se spoustu nových informací.

TŘEŤÁCI I ZVÍŘATA VE FOTOGALERII

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení