1. výstava modelů kroužku papírového modelářství

Žáci 6. až 8. třídy se s nadšením připravovali na svou první výstavu. Ta se konala 1. a 2. 6. 2024 při příležitosti Dne otevřených dveří na Stanici mladých přírodovědců v Karviné Ráji.
Vystaveny byly modely vyhynulých i volně žijících zvířat, také domácích mazlíčků.
První modely vítaly návštěvníky již při jejich příchodu do budovy Přírodovědné stanice.
Tato výstava byla první vlaštovkou, v příštím školním roce zapracujeme na dalších výstavách a to nejen zaměřených na živočišnou říši.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení