výroba papírových modelů

Ve čtvrtek 16. 5. v 16:00 hod. jsme se znovu sešli s žáky ZŠ Slovenská a jejich rodinnými příslušníky, abychom si užili chvíle pohody s těmi nejbližšími. 

Účastníci si vybírali modely podle zaměření a obtížnosti, někteří pracovali ve dvojicích, jiní samostatně.

Žáci kroužku Papírového modelářství měli vystavené již dříve vytvořené modely, které jim mnohdy zabraly i více než 7 hodin trpělivé práce. V průběhu akce si je všichni prohlíželi. Průběh i výsledky práce byly zdokumentovány fotografiemi.

1. 6. v rámci Dne otevřených dveří na Stanici mladých přírodovědců v Karviné – Ráji pak budou mít žáci kroužku 1. výstavu, kde budou některé z vystavených modelů k vidění.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení