projektový den žáků 5. ročníku

   Žáci 5. ročníku zpracovali v rámci projektového dne poznatky o slavení vánočních svátků v jiných zemích než je Česká republika.

   Rozdělili se do pěti skupin a každá prezentovala jednu zemi. Chlapci se vydali za poznáním až do daleké Austrálie, naši ukrajinští spolužáci nám přiblížili slavení Vánoc v jejich rodné zemi a další skupiny se drželi v evropských zemích – v Německu, Itálii a Francii.

   Vše zpracovali na plakáty, které si můžete prohlédnout na spojovací chodbě školy. Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení