Téma – Směsi

10.11. se žáci 8 třídy účastnili projektového dne, během kterého si zopakovali učivo o směsích a dokázali propojit své teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi.

Žáci pracovali po skupinách, v rámci badatelské výuky přicházeli na výzkumné otázky a hledali na ně odpovědi v průběhu pokusů.

Ne vždy se vše povedlo ihned, některé skupiny si pokusy musely zopakovat. Zjišťovaly, proč se jim pokus nevyvedl, jak se očekávalo a co by měli změnit.

 

Co bylo obsahem projektového dne?

Žáci vytvořili směsi roztoků a na nich zjišťovali:

1) Jak ovlivňuje koncentrace rozpuštěné látky (cukru) schopnost směsí spojovat se = Cukrová duha

2) Přítomnost povrchové blány mezi dvěmi nesmísitelnými kapalinami

Zda došlo k chemické reakci po vhození šumivé tablety = Lávová lampa

Jakmile žáci vytvořili směs ze dvou nesmísitelných kapalin (obarvená voda a olej), zjistili, že mezi oběma kapalinami vzniká pružná blána. Tu se opatrně pokoušeli deformovat špejlí a sledovali její jemné vlnění. Do této směsi byla následně vhozena šumivá tableta.

Žáci mohli sledovat průběh chemické reakce, při níž vznikaly bublinky oxidu uhličitého, které s kapkami vody vyplavaly na povrch i přes olejovou vrstvu.

3) Jak lze provézt oddělení jednotlivých barviv ze směsi =  Chromatografie

Bílé křídy byly namočeny do směsi barviv a následně do čisté vody. Žáci zjistili, že částice barviv mají různou rychlost pohybu a na základě jejich pohyblivosti došlo k vzlínání těchto částic po křídách nahoru.

 

A co říci na závěr?

Vše se žáci pokoušeli dokumentovat a zapisovat. Výstupem pak byly prezentace, se kterými budou v rámci roku seznámeny ostatní skupiny třídy, popř. další ročníky.

Projektový den plný barev se vydařil podle představ. Všichni si kromě dalších poznatků a vědomostí odnášejí i zážitky spojené s úspěchem, radostí, podporou v rámci skupin i mezi skupinami.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení