a cyklistická akce čtvrté třídy

 

Čtvrťáci mají za sebou první dvě akce. V září se podívali na dopravní hřiště a v říjnu zase na zámek.

Na dopravní hřiště se děti těšily hlavně na jízdu na kolech. Tomu předcházelo malé proškolení ze zdravovědy, dopravních značek a pak hurá na kola. Ovšem i jízda na kolech měla svá pravidla a tak se žáci učili jezdit správně pod dohledem městských strážníků. K pohodovému dopoledni přispělo rovněž slunečné a teplé počasí.

V říjnu se čtvrťáci vydali na fryštátský zámek, podívat se na další okruh zámku zvaný Lottyhaus. Všem se zajímavě sestavená expozice líbila. Paní průvodkyně měla připravené různé otázky, na které se někteří snažili správně odpovědět. Kdo dobře poslouchal, ten věděl.

Uvidíme, co nás čeká v dalších měsících.

 FOTOGALERIE ZÁMECKÁ A DOPRAVNÍ

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení