Jak se lyžovalo v Bukovci

 

V lyžařském areálu Kempaland v Bukovci se pořádal každoroční lyžařský výcvik pro žáky prvního stupně. Lyžařky a lyžaři od první po čtvrtou třídu každý den od 27. 2. do 3. 3 odjížděli do hor zdokonalovat svou lyžařskou techniku pod dohledem zkušených instruktorů. Všem se vedlo celý týden výborně, zvlášť když jim k tomu hřálo sluníčko. Sníh na sjezdovce vydržel a mlha poslední den vůbec nevadila závodům. 

 

LYŽAŘSKÁ FOTOGALERIE

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti (2. a 3. strana).

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení