Po stopách Karla Hynka Máchy

Pro naše projektové vyučování Po stopách českého romantismu v čele s Karlem Hynkem Máchou jsme si zvolili devátý listopadový den.

Celkem pět vyučovacích hodin jsme zasvětili romantismu jako takovému, českým velikánům Karlu Hynku Máchovi a Karlu Jaromíru Erbenovi, jejich životu, zajímavostem a v neposlední řadě jejich tvorbě. Zjistili jsme, že minimálně jeden z nich není žádný „suchar“ a v osobním životě byl vcelku „bouřlivák“.

První hodina se nesla ve znamení Máje v podání skupiny Support Lesbiens. Jejich zpracování nejznámější české skladby jsme srovnali s působivým přednesem Jana Třísky. Doplnili jsme neúplný text, zhlédli videoklip nesoucí se ve znamení filmové adaptace stejnojmenné skladby a pochopili tak zásadní dějovou linii příběhu notoricky známé otcovraždy.

A pak už to jelo… expertní skupiny, domovské skupiny, skupinové zpracování materiálů, společná diskuse nad tématy, dohady nad tím, kdo má pravdu… zkrátka – skládankové učení je fuška, nicméně my sami jsme tentokrát byli zodpovědní za to, co jsme považovali za informaci zásadní… zjistili jsme, kde jsou naše rezervy, co je potřeba dopilovat. A jedno víme jistě, příště budeme při tvorbě zápisů stručnější :-).

Společná ústní prezentace získaných vědomostí završila naše snažení při použití metody: Učíme se vzájemně.

Naše práce však tímto neskončila. S vypracovanými materiály jsme se vrátili do původních skupin, kde na nás čekal úkol poslední. Výstup měla každá skupina jiný. Někdo tvořil výukový plakát, někdo myšlenkové mapy, jiní se vyřádili při komiksu, další pak namáhali mozkové závity při tvorbě životabásně.

A výsledek? Krásné materiály, společné fotky, nové znalosti…

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení