Úterní nádherný den jsme prožili od rána do večera venku.
Jak?

 

Ranní slunce všechny naladilo na výbornou notu a proto jsme vyšlápli na nedaleký Bílý kříž. Děti statečně šlapaly mírně zvlněnou cestou až k cíli výšlapu. Odměnou byl otevřený bufet a hodinové nakupování. Podívali jsme se ještě k samotné hranici. Odpoledne na děti čekaly hry, soutěže, stavění domečků v lese a hledání lesních skřítků a víl. Krásný den jsme zakončili večerním táborákem, sice bez špekáčků, zato se zpěvem sborovým i jednotlivých odvážlivců. 

Úterý 13. 9. 

 

Středa 14. 9. Dopoledne zataženo, na zpáteční cestě z vycházky ke ski areálu Gruň už začíná poprchávat a prší celé odpoledne...

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení