Zdraví děti z Domu u Svatého Josefa...

 

Sluníčko se občas schová, vítr foukne, to abychom nezapomněli, že jsme na horách. Dýcháme čerstvý vzduch, díváme se po okolních horách a poznáváme okolí našeho ubytování. Všechny děti mají svou postýlku a těší se večer na ni.
Pěkně se máme,
všichni to dáme.
Dobře se bavíme,
rodiče zdravíme.

Dnes 13. 9. je nádherné počasí, takže vyrážíme do přírody a chceme si ji užít celý den.

 

Pondělí 12. 9. odpoledne

 

JAK BYDLÍME

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení