První školní den je už minulostí a před námi je celý školní rok. Jaký asi bude?

Natěšené prvňáky s rodiči přivítal ve třídě pan ředitel a od paní učitelky děti dostaly pamětní list a další dárečky nachystané na lavicích. První den našim prvňákům uplynul jako voda a už se začali učit první písmenka a čísla z krásných nových učebnic. 
I ostatní žáci, kteří se více či méně těšili do školních lavic, začínají s novým učivem, novými učebnicemi a čistými sešity svůj další školní rok. Pro devátou třídu je ten poslední a pro prvňáčky první. Ať se všem vydaří!

Přejeme hodně zdaru po celý školní rok!

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení