Na základě opatření ministerstva zdravotnictví musí žáci od čtvrtka 10. 9. povinně nosit roušky v uzavřených prostorách školy kromě tříd a učeben. Mateřské školy se tato povinnost netýká. Roušky tady musí nosit jen nepedagogičtí pracovníci. O případných změnách vás budeme ihned informovat. Děkuji za pochopení, ředitel školy Michael Klos.

První den byl provázený kapkami deště a trojitým vstupem do budovy školy. Poslední vstoupivší, žáky prvňáky se svým rodičovským doprovodem, jsme přivítali v slavnostním duchu v tělocvičně školy. Ostatní žáci se vítali ve svých třídách.