Výběr školného na září 2020, záloha na stravné pro školní rok 2020/2021 v MŠ Zvoneček

V termínu do 5.9.2020  je nutné uhradit na účet 0101341461/0800 školné na měsíc září 2020 ve výši 300,- Kč/dítě a zálohu na stravné ve výši 800,- Kč/ dítě. (školné neplatí děti v pěstounské péči a předškoláci).

Ve školním roce 2020/2021 nebude již prováděn výběr stravného a školného v hotovosti, proto je zapotřebí povolit možnost stáhnutí úhrady prostřednictvím sporožira ve Vašem  bankovním ústavu s limitem 1 100,- Kč.  Číslo účtu odevzdejte na příslušném tiskopisu, který obdržíte v MŠ u p. učitelky Vašeho dítěte. Také je možné platit předtištěnou poštovní poukázkou, kterou obdržíte na požádání v mateřské školce.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení