NAŠE ČESKÁ ZEMĚ

Dětem jsme přiblížily, co všechno se může skrývat pod názvem: Česká republika. Společně jsme si vysvětlili, co všechno je pro naši zem významné, zajímavé i důležité a co společně tvoří to naše Česko. Zazpívaly jsme si společné státní hymnu, a dozvěděly se, kde ji můžeme slyšet. Kreslily státní vlajku, seznámily se se státními symboly a zajímavostmi o hlavním městě.
O Česku jsme si také řekli, že republiku tvoří spousta lesů, kopců, řek, měst a vesnic a o některých můžeme slyšet v českých písních, které jsme si poslechli nebo zazpívali. Děti rády vzpomínali, která města nebo země v zahraničí už navštívili a sdělovaly si vzájemně, co zajímavém k tématu ještě ví.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Ve Sluníčkách jsme se věnovali tématu: Záchranáři-Integrovaný záchranný systém.
Děti se seznámily se záchrannými profesemi, o lidech, kteří nám pomáhají, když máme potíže.
Vyskytnou se situace, kdy si sami neporadíme, a musíme někoho zavolat. Musíme požádat o pomoc. Je jasné, že si pomáháme navzájem, Ale jsou situace, kdy už to nestačíme zvládnout.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení