JARO VE ŠKOLCE U SLUNÍČEK

Na příchod jara se děti ve školce vždy těší, zpívají se jarní písničky, hrají hry o ptáčcích, mláďatech, květinách. Vyrábí se jarem motivované výrobky. Děti se nejvíce těší na sluníčko a oteplení, abychom mohli trávit více času venku. Na zahradě se může začít hrát v písku, na prolézačkách, jezdit na vozidlech, hrát fotbal, set a sázet,…

 

DEN ZEMĚ V MŠ U SLUNÍČEK

Den Země je svátkem naší planety. Kromě lidí existuje mnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří potřebují Zemi ke svému životu.

V současné době tráví děti mnohem víc času doma. To s sebou přináší významnou změnu životního stylu, včetně celé řady negativ, která postupně objevujeme. Tuto změnu nazýváme odcizování od přírody. Den Země však může být ideální příležitostí k tomu, jak dostat děti do přírody, zabavit je nějakou z aktivit, které se dají venku podnikat.

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Jáňová

ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Blanárová, LL.M. - 596 387 405
---------------------------------------------------
Informace o oznamování protiprávního jednání dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
---------------------------------------------------

Přihlášení